kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Ceny wody w Gminie Kobiór

Ceny wody w Gminie Kobiór

Data powstania: 2022-12-20 13:37
Data modyfikacji: 2022-12-20 13:39

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.62.2022, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 5 grudnia 2022 r. na terenie gminy Kobiór obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

I rok:

W okresie od 22.12.2022 r. do 21.12.2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,32

11,15

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

6,17

 

6,66

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

7,69

 

8,31

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

3,54

 

3,82

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,32

11,15

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

6,17

 

6,66

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

7,69

 

8,31

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

8,36

9,03

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

 

3,54

 

3,82

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

II rok:

W okresie od 22.12.2023 r. do 21.12.2024 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,62

11,47

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,30

6,80

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,95

8,59

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,63

3,92

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,62

11,47

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,30

6,80

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,95

8,59

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

8,37

9,04

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,63

3,92

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

III rok:

W okresie od 22.12.2024 r. do 21.12.2025 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,80

11,66

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,38

6,89

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,11

8,76

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,69

3,99

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,80

11,66

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,38

6,89

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,11

8,76

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

8,61

9,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,69

3,99

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Gospodarstwa domowe I

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Gospodarstwa domowe II

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Gospodarstwa domowe III

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Gospodarstwa domowe IV

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Pozostali odbiorcy I

Pozostali  – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Pozostali odbiorcy II

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Pozostali odbiorcy III

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Pozostali odbiorcy IV

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 

Na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.145.2021, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 13 lipca 2021 r. na terenie gminy Kobiór obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

I rok:

W okresie od 29.07.2021 r. do 28.07.2022 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

6,99

7,55

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

II rok:

W okresie od 29.07.2022 r. do 28.07.2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

7,00

7,56

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

III rok:

W okresie od 29.07.2023 r. do 28.07.2024 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

7,02

7,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe I Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe II Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe III Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IV Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy I Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy II Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy III Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IV Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Informacja o nowych cenach wody https://rpwik.tychy.pl/ceny-wody-gmina-kobior/


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 451


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór