Jesteś tutaj: Strona główna / Władze Gminy

Władze Gminy

Data powstania: 2014-03-25 20:16
Data modyfikacji: 2014-06-24 18:12

Wójt Gminy
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Urodzony w 1955 roku w Kobiórze. Z wykształcenia mgr inż. geodeta, absolwent Wydziału Geodezji  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych na tej samej uczelni, w zakresie gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Jako absolwent Technikum Budowlanego w Tychach ma również wykształcenie budowlane. Od 1991 roku pełnił funkcję kierownika referatu gospodarki przestrzennej, a w latach 2007-2014 stanowisko zastępcy wójta. W 2014 oraz ponownie w 2018 roku został wybrany Wójtem Gminy Kobiór.

Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Spraw Ogólnych i Obywatelskich
mgr Bronisław Gembalczyk

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
mgr Gabriela Zając

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
inż. Janusz Mazur

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
mgr Marcin Kędzior


Wójt Gminy lub osoba go zastępująca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 16.30.
Termin przyjęcia obywatela w sprawie skarg lub wniosków wymaga uprzedniego zgłoszenia tego zamiaru w sekretariacie Urzędu Gminy telefonicznie tel. 32 218 81 82 lub na adres e-mail gmina@kobior.pl

Kierownicy referatów oraz wszyscy pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w ramach możliwości w godzinach pracy Urzędu.
Obywatele mogą być przyjmowani także w innym terminie w sprawie skarg lub wniosków przez Wójta lub osobę go zastępującą, po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Urzędu Gminy telefonicznie lub e-mailowo.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 45767


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór