kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Data powstania: 2022-08-19 07:31
Data modyfikacji: 2022-08-19 07:32

Dodatek węglowy to bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych. Przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 13 sierpnia 2022 roku. Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia dotyczącego wzoru wniosku o dodatek.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tysięcy złotych.

Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 13 sierpnia 2022 roku. 

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer rachunku bankowego, we wniosku trzeba będzie również zawrzeć informację o źródle ogrzewania. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Następnie dokonuje się weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, gdzie termin na złożenie upłynął z dniem 30.06.2022r. jednak w przypadku braku złożenia stosownej deklaracji należy to zrobić niezwłocznie.

Wniosek należy złożyć nie później, niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Środki powinny być wypłacone w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wnioseki o dotację, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Centralnej 57.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1132


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór