Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 lutego 2022r. (nieruchomości zamieszkałe)

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 lutego 2022r. (nieruchomości zamieszkałe)

Data powstania: 2022-01-18 15:12
Data modyfikacji: 2022-01-18 15:13

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888) Wójt Gminy Kobiór zawiadamia, że od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości „zamieszkałych”.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.264.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, nowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

a) 37,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec
b) 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców
c) 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców
d) 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców
e) 25,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców
f)   24,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców
g) 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców
h) 23,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców i więcej.

Jeżeli właściciel nieruchomości „zamieszkałej”, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio dwukrotność powyżej wymienionych stawek.

Numery indywidualnych kont dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Termin płatności: do 10 dnia miesiąca po upływie danego miesiąca, np. za miesiąc luty płatność należy uregulować do 10- go marca.

Informacja:

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Przedmiotowe Zawiadomienia zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości w drugiej połowie lutego b.r.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1251


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór