Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023r.

Data powstania: 2023-01-09 14:10
Data modyfikacji: 2023-01-09 14:11

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022, poz. 1297) Wójt Gminy Kobiór zawiadamia, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.328.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, nowa stawka opłaty wynosi 206 zł /rok.

Jeżeli właściciel w/w nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność powyżej wymienionej stawki.

Numery indywidualnych kont dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Termin płatności:
- do 30 czerwca danego roku w przypadku złożenia deklaracji o wysokości opłaty w pierwszej połowie roku kalendarzowego.  
- do 31 grudnia danego roku w przypadku złożenia deklaracji o wysokości opłaty w drugiej połowie roku kalendarzowego.

Informacja:
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 428


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór