Jesteś tutaj: Strona główna / efrr
liczba znalezionych wpisów: 13

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze"  Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i ...
"Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"    Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 5.1.1. ...
Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa XII "Infrastruktura edukacyjna"Działanie 12.1 "Infrastruktura wychowania przedszkolnego"Poddziałanie 12.1.1 "Infrastruktura wychowania ...
WARTOŚĆ PROJEKTU:Kwota dofinansowania (78,17% kosztów kwalifikowalnych): 463 895,34 zł Koszt całkowity zadania: 603 104,68 zł ZAŁOŻENIA I CELE INWESTYCJI:Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o kubaturze 7 995,5 m³ mieszczącego się przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze. W jego zakres ...
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. "Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego"   Uruchomiony został ogólnopowiatowy System Usług Publicznych (SUP), który jest produktem realizowanego od 2007 r. projektu pn. „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego" (e-wrota). Projekt ten w ...
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -  realna odpowiedź na realne potrzeby" „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego ...
 
< 1 2
zobacz więcej artykułów w archiwum kategorii
 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór