Jesteś tutaj: Strona główna / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Kobiór

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Kobiór

Data powstania: 2021-03-04 10:42
Data modyfikacji: 2021-03-04 10:50

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Kobiór

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór o wielkości 5 704 RLM oraz sieci wodociągowej w tych samych ulicach oraz w sąsiedztwie ulic przewidzianych do skanalizowania w ramach niniejszego projektu. W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 766,0 mb w rejonie ul. Stobika, ul. Wróblewskiego i ul. Paproci oraz sieci wodociągowej o długości 798,5 mb w rejonie ul. Stobika, ul. Wróblewskiego i łącznika między ul. Kwiatową i ul. Wróblewskiego (obecnie ul. Wrzosowa). W wyniku realizacji projektu zostaną podłączone do kanalizacji budynki mieszkalne zamieszkałe przez 25 osób oraz do sieci wodociągowej budynki zamieszkane przez 20 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Kobiórze. Natomiast nowo budowania sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór.

Wartość projektu: 651 249,17 zł
Koszty kwalifikowalne: 529 470,87 zł        
Dofinansowanie ze środków UE: 450 050,24 zł
Środki własne: 201 198,93 zł

Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.01-24-01FE/20-00 z Województwem Śląskim zawarto w dniu 10.12.2020 r.

Termin realizacji projektu:   30.09.2021 r.

Dotychczas w ramach przedmiotowego projektu, zgodnie z umową nr GP.272.08.2020 z dnia 29.04.2020 r., wykonano część dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 234 801,91 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane protokołem z dnia 20.08.2020 r. W dniu 02.10.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie zweryfikował pozytywnie wnioski gminy w zakresie zakończenia robót budowlanych i przekazania zrealizowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

W dniu 12.02.2021 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr GP.272.02.201 r. na wykonanie sieci wodociągowej w ramach przedmiotowego projektu. Zakładamy, że roboty budowlane zostaną wykonane i odebrane do końca lipca bieżącego roku.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 550


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór