kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną

Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną

Data powstania: 2017-03-16 08:42
Data modyfikacji: 2017-03-16 08:51

Wartość całkowita w ramach projektu: 374 518,42 zł
Koszty kwalifikowalne: 305 367,59 zł
Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 194 305,00 zł

Przedmiot i cele projektu
Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, zakłada osiągnięcie celu: wspieranie lokalnego rozwoju gminy Kobiór i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicą Przelotową i Błękitną. Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wspólną oraz dostępności komunikacyjnej do terenów mieszkaniowych i usługowych.

W ramach projektu wykonano:
1) Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku pomiędzy ul. Przelotową a ul. Wspólną wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi (w ramach zadania 1)

Prace realizowane były przez firmę Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Spółka z o.o. w okresie od 12 maja do 8 sierpnia 2016 r. za kwotę 178 522,22 zł brutto, natomiast wartość robót dodatkowych i uzupełniających wyniosła 16 543,71 zł brutto.

W ramach podstawowych robót budowlanych wykonano na odcinku od 0,00 m do 593,5 m.
- zabudowa jednostronnego krawężnika po północnej stronie drogi wraz z utwardzeniem pobocza klińcem kamiennym i ułożeniem opaski jezdni z kostki betonowej,
- korekta profilu poprzecznego istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni masą bitumiczną,
- ułożenie warstwy ścieralnej,
- utwardzenie pobocza południowego destruktem asfaltowym,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wspólną.

W ramach robót uzupełniających wykonano:
- zwiększenie powierzchni zabudowy z asfaltobetonu ścieralnego,
- zwiększenie ilości zabudowy warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu,
- regulację poziomu kanalizacyjnych studni rewizyjnych,
- uzupełnienie wzmocnienia poboczy drogi – uzupełnienie opaski z kruszywa,

W ramach robót dodatkowych wykonano:
- dodatkowe ułożenie opaski z kostki betonowej na poboczu drogi,
- zamianę rury przepustowej z PE z średnicy fi 300 na fi 500 mm,
- demontaż wpusty ulicznego,
- przesunięcie poziome wpustu ulicznego w pasie drogi,
- regulację pionową skrzynek armatury wodociągowej.

2) Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku pomiędzy ul. Wspólną a ul. Błękitną (w ramach zadania 2)

W związku z uzyskaniem dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie zdecydowano się zrealizować do końca przewidziany projekt w wersji "odchudzonej", uwzględniającej podstawowej wymagania dla dróg tej kategorii.

Prace realizowane były przez firmę DROGRÓD Szymon Tetla w okresie od 19 września do 7 listopada 2016 r. za kwotę 177 299,99 zł brutto.

Na realizowanym odcinku drogi od 593,5 m do 887 m w ramach robót budowlanych wykonano:
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wzmocnienie podbudowy klińcem kamiennym,
- zabudowę jednostronnego krawężnika z po północnej stronie drogi wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej,
- ułożenie nawierzchni jezdni składającej się z dwóch warstw masy asfaltobetonowej wyrównawczej oraz ścieralnej,
- utwardzenie pobocza południowego drogi klińcem kamiennym.

   


Galeria zdjęć:

  • Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną
  • Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną
  • Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną
  • Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną
  • Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i BłękitnąAutor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 9271


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór