kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Trwa nabór do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego.

Trwa nabór do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego.

Data powstania: 2022-12-21 11:38
Data modyfikacji: 2022-12-21 11:39

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego podjął uchwałę o utworzeniu Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego - ciała doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego, reprezentującego środowiska osób starszych, pełniącego Forum seniorów na szczeblu powiatowym.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Forum będzie działać w następujących obszarach:

  1. wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,
  2. ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie,
  3. podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej,
  4. współpraca z organami Powiatu Pszczyńskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu na wniosek Starosty Pszczyńskiego wskazanych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym,
  5. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,
  7. zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego wizerunku seniorów,
  8. upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,
  9. monitorowanie potrzeb seniorów na terenie powiatu pszczyńskiego,
  10. upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Forum działa na zasadach kadencyjności. Kadencja Forum trwa 4 lata. W skład Forum wchodzi do 15 osób, powyżej 55 roku życia, będących przedstawicielami środowisk senioralnych i mieszkańcami powiatu pszczyńskiego. Zgodnie z regulaminem ilościowy skład Forum będzie ustalany w następujący sposób: Gmina Pszczyna 3 reprezentantów, Gmina Pawłowice 2 reprezentantów, Gmina Suszec 2 reprezentantów, Gmina Miedźna 2 reprezentantów, Gmina Goczałkowice-Zdrój 2 reprezentantów, Gmina Kobiór 1 reprezentant, Powiat Pszczyński – 3 reprezentantów.

W związku z powyższym Starosta Pszczyński ogłosiła nabór kandydatów do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/forum-seniorow-powiatu-pszczynskiego . Tam też zamieszono regulamin Forum.

Wypełnione dokumenty wraz z listami poparcia (w przypadku kandydatów niereprezentujących organizacji senioralnych) należy złożyć do 30 grudnia 2022 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) lub skan dokumentu wysłać na adres e-mail: forumseniorow@powiat.pszczyna.pl. Dokumenty można także przesłać pocztą na adres starostwa z dopiskiem „Forum Seniorów” ( liczy się data doręczenia). 


Autor: Ryś Marcin
Ilość wyświetleń: 217


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór