kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Zmiany dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew

Zmiany dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew

Data powstania: 2017-01-05 16:51
Data modyfikacji: 2017-11-08 07:23

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, od 1 stycznia 2017r., między innymi zniesiono wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i pomników przyrody, oraz drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:
• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
• rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
• wspólnot mieszkaniowych,
• osób dzierżawiących nieruchomości,
• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt
(np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 1 marca.
Należy też zachować ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie  pasa drogowego.

Od 16 czerwca nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Właściciel nieruchomości MUSI ZGŁOSIĆ CHĘĆ WYCINKI drzew, które na wysokości 5 cm mają obwód powyżej:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr. działki z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa.
Przedstawiciel gminy ma obowiązek w ciągu 21 dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny – np. czy drzewa nie są chronione np. jako pomnik przyrody lub oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Jeżeli w ciągu kolejnych 14 dni gmina nie wyrazi sprzeciwu- w formie decyzji, (tzw. milcząca zgoda), wtedy można ją przeprowadzić.
W przypadku nieusuniecia danego drzewa w terminie 6 miesięcy od oględzin, należy złożyć ponowne zgłoszenie.

Nowela zabezpiecza również od nieuczciwej wycinki drzew pod prowadzenie działalności gospodarczej. Zakłada bowiem, że jeśli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za ich wycinkę.
Nowe prawo zobowiązuje też ministra środowiska do wydania w ciągu pół roku dwóch rozporządzeń. W jednym z nich ma określić, jakie gatunki drzew i ich wiek będą kwalifikowane jako cenne przyrodniczo; chodzi o tzw. znamiona drzew pomnikowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina będzie mogła wydać zakaz wycięcia takiego drzewa.
W drugim rozporządzeniu minister określi wysokość stawek opłat za wycięcie drzew.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 9010


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór